Rijbewijs verlengen

Rijbewijs personenauto verlengen

Het rijbewijs voor de personenauto (met eventuele aanhangwagen) valt onder categorie B(E). Aan de rijbewijscategorie B en BE worden geschiktheidseisen gesteld.

Rijbewijs verlengen als je 75 jaar of ouder bent?

Bij het behalen van deze categorieën moet je een Verklaring van Geschiktheid (VvG) overleggen. Je hoeft dit bij vernieuwing alleen te doen als er iets gewijzigd is in jouw medische situatie of als je bij vernieuwing 75 jaar of ouder (vanaf 1 januari 2014) bent. Deze rijbewijscategorieën zijn normaal gesproken 10 jaar geldig. Dit kan anders zijn als je een medische indicatie heeft of als je ouder bent dan 65 jaar.

Wat moet ik meenemen bij verlenging van mijn rijbewijs?

Bij het verlengen moet je het volgende meenemen:

 • Uw oude rijbewijs
 • Pasfoto
 • Geld voor het nieuwe rijbewijs (prijs verschilt per gemeente)

Vrachtwagen rijbewijs verlengen

Wil je een C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E rijbewijs halen óf verlengen? Dan is het noodzakelijk dat je elke vijf jaar kunt aantonen dat je gezond genoeg bent om te rijden.

Code 95 bijschrijven op het rijbewijs?

Wil je Code 95 laten bijschrijven (geldigheid is 5 jaar) dan is geen medische keuring nodig. U moet wel betalen voor het nieuwe rijbewijs. De geldigheidsdatum van jouw nieuwe rijbewijs wordt echter niet verlengt! Dit is niet handig. Verleng je rijbewijs dus direct tijdens het bijschrijven.

Daarom is het in de meeste gevallen het beste om toch gelijk uw rijbewijs weer voor 5 jaar te langen verlengen en dan gelijk code 95 bij te laten schrijven. U moet dan wel medisch worden gekeurd. Het voordeel is dat je dan slechts 1 x per 5 jaar een nieuw rijbewijs hoeft te kopen in plaats van 2 x per 5 jaar.

Verklaring van Geschiktheid

Wat is een Verklaring van Geschiktheid (VvG)?

Een Verklaring van Geschiktheid (VvG) is een manier om aan te tonen dat je medisch geschikt bent om een voertuig te mogen besturen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat je lichamelijk en/of geestelijk gezond genoeg bent om voertuigen te besturen.

Wanneer heb ik een Verklaring van Geschiktheid nodig?

Als u bent geslaagd, wordt uw Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) en de Verklaring van Geschiktheid (VvG) geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. Vervolgens kun je bij het gemeentehuis, tegen overlegging van één pasfoto en het vereiste geld, je rijbewijs aanvragen.

In de volgende situaties moet je een Gezondheidsverklaring aanvragen:

 • Bij de aanvraag van jouw eerste rijbewijs en bij iedere nieuwe rijbewijscategorie die je haalt (geldt niet voor bromfietsrijbewijs:categorie AM).
 • Je bent 75 jaar of ouder en wilt je rijbewijs verlengen.
 • Je hebt een medische beperking of gezondheidsklachten die jouw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • Bij de omwisseling van een rijbewijs uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA).
 • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs waarvan de geldigheid korter is dan de gebruikelijke termijn in dat land.
 • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs met een beperkende aantekening die niet als code (vastgesteld binnen EU) op het rijbewijs staat (met uitzondering van lenzen, bril of automaat).

Hoe krijg ik een Verklaring van Geschiktheid?

Een Verklaring van Geschiktheid krijg je door een Gezondheidsverklaring in te vullen. De Gezondheidsverklaring kun je kopen bij het CBR en bij sommige gemeentes.

De Gezondheidsverklaring stuur je vervolgens op naar het CBR. Het CBR beoordeelt of je medisch geschikt bent of dat er een aanvullende keuring nodig is. Als je medisch geschikt bent, registreert het CBR een VvG in het rijbewijzenregister. Het CBR stuurt je hierover een brief.

Hoe krijg ik een Verklaring van Geschiktheid?

Hoe lang is een Verklaring van Geschiktheid geldig?

Een registratie van de Verklaring van Geschiktheid (VvG) is een jaar lang geldig.

Hoe lang is een Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) geldig?

Een registratie van de Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) is 3 jaar lang geldig.

Wat is de wachttijd voor een gezondheidsverklaring?

Het is door verschillende problemen nog druk bij het CBR. Daardoor kan het beoordelen van uw rijgeschiktheid zelfs langer dan vier maanden duren. Bij het in behandeling nemen van Gezondheidsverklaringen houdt het CBR in de gaten van wie het rijbewijs als eerste verloopt en hoe vroeg klanten gestart zijn met de procedure. Wie eerder gestart is wordt ook eerder geholpen. Het CBR kan helaas niet garanderen dat u op tijd duidelijkheid krijgt over de wacht- / levertijd.

Het advies van het CBR:

 • Start op tijd! Als u weet dat u een arts of medisch specialist moet bezoeken, adviseren ze u om 5 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs te starten.
 • Vul de Gezondheidsverklaring digitaal in via Mijn CBR. Dit gaat sneller dan per post. Daarnaast kunt u via Mijn CBR de status van uw aanvraag op elk moment bekijken.
 • Neem bij afspraken met de arts en specialist(en) alle formulieren mee die u van het CBR ontvangt nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend.
 • Aanvragers van een groot rijbewijs en mensen van wie het rijbewijs op of na hun 75ste verjaardag verloopt, moeten altijd gekeurd worden door een arts.

Rijbewijs keuring

Wat gebeurt er bij een rijbewijskeuring?

Om je goed op een rijbewijskeuring voor te bereiden:

Wat je mee moet nemen

 • Keuringsverslag en eventuele hulpformulieren die de arts in moet vullen.
 • De toelichtingsbrief met zgn. zorgdomeincodes. Zie hieronder toelichting Digitaal Invullen. Er zijn diverse hulpformulieren: bijv. visus, diabetes, algemeen. Indien er op een formulier staat in te vullen door arts kunt u dit formulier gewoon meenemen naar de rijbewijskeuringsarts. Indien er staat oogarts, neuroloog dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist. Op de papieren s.v.p. uw persoonlijke gegevens zelf invullen en op iedere pagina uw BSN nummer.
 • Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is is bij apotheek, drogist of huisarts.
 • Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of de huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt).
 • Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeldt, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.
 • Rijbewijs: Alleen als u (nog) geen rijbewijs heeft, mag u een ander identiteitsbewijs meenemen.

De rijbewijskeuring

De arts vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist.

Vervolgens wordt de geldigheid van uw rijbewijs gecontroleerd, of het is afgegeven voor een kortere periode dan normaal en of er codes op staan vermeld die een beperking inhouden.

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van cognitieve en sociale functies.

Digitaal invullen van uw keuringsformulier tijdens de keuring

Onderaan uw brief vindt u één of meer ZD codes. Bij veel keurings instanties invullen van uw keuringsverslag en andere papieren mogelijk. Vraag dat eventueel van tevoren na.

Na de keuring

Aan het einde van de keuring krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren terug van de arts. Maak een kopie als u deze op de post doet.

Indien u niet digitaal een Keuringsverslag hebt gekregen van het CBR en de arts vult uw Keuringsverslag wel digitaal in dan krijgt u gewoon het antwoord van het CBR via de post. Digitaal invullen is altijd beter (een paar weken tijdwinst en minder fouten).

Ontvangstbevestiging

U krijgt uiterlijk binnen 6 weken per post een ontvangstbevestiging van het CBR indien u de papieren heeft opgestuurd. Heeft u echter uw mailadres aan het CBR doorgegeven dan krijgt u geen post maar moet u inloggen in uw mijn.cbr mailbox. Ook wanneer de arts de papieren niet digitaal maar handmatig heeft ingevuld.

In alle gevallen kunt u altijd alles nakijken in uw mijn.cbr mailbox, ongeacht of het CBR een mailadres van u heeft of niet. Daarin kunt u terugvinden of het formulier is ontvangen en alle andere correspondentie.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat het CBR nog aanvullende informatie nodig heeft van de keuringsarts. Wanneer u daar bericht over ontvangt (per post als het CBR geen mailadres van u heeft, anders krijgt u bericht in uw mijn.cbr mailbox), bel dan naar de keurende instantie.

Keuring door specialist

Soms is een aanvullende keuring door een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of psychiater nodig.

Wanneer het om feitelijke informatie gaat, zoals bij nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen mag dat uw eigen specialist zijn. Wil deze het niet doen neem contact op met het CBR.

Op de website van het CBR staat een lijst met oogartsen waar u binnen twee weken terecht kunt.

Bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.

Rijbewijs verlengen in jouw gemeente

Bekijk direct hoe je je rijbewijs kunt verlengen in jouw gemeente.

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland